хайван

 • 111исем — 1. Кешегә тугач та бирелә торган шәхси атама; Ат (II) 2. Кеше яки хайван кушаматы. Әйберләр, күренешләр, төшенчәләр һ. б. атамасы 3. күч. Дан, танылганлык. Берәр нәрсә яки кешенең төрле сыйфатлары тур. гомуми фикер; дан саран дигән и. е чыккан 4 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 112ишәк — 1. Атлар токымыннан булган, гадәттә соры төстәге, зур авызлы, озын колаклы, кечерәк гәүдәле, аркасына йөк салып ташу өчен асрала торган хайван 2. күч. Аңгыра, ахмак, булдыксыз кеше тур. 3. күч. Кире, үҗәт, авыр холыклы кеше тур.. ИШӘК КОЛАГЫ –… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 113ияләнү — 1. Берәр кешегә, нәрсәгә, эшкә күнегә, өйрәнү, гадәтләнү, үзләшү 2. Берәр урынга еш килә башлау, шуны гадәткә алу 3. Кешегә буйсыну, аны тыңлаучанга әйләнү (хайван тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 114ияләшү — 1. Берәр кешегә, нәрсәгә, эшкә күнегә, өйрәнү, гадәтләнү, үзләшү 2. Берәр урынга еш килә башлау, шуны гадәткә алу 3. Кешегә буйсыну, аны тыңлаучанга әйләнү (хайван тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 115йомрыбаш — Кәлтәләр семь. башы йомры, җәлпәк гәүдәле сөйрәлүче хайван; рус. Крутоголовка …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 116йомшак — I. с. 1. Тотып, капшап карауга каты, тыгыз булмаган, басымга, кысуга җиңел бирелүчән; киресе: каты. Эшкәртүгә җиңел бирелә торган. Нәфис, тупас түгел, кабарып торган (кул, бит һ. б. ш. тур.). Нечкә, ефәк сыман (чәч, йон һ. б. ш. тур.) 2.… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 117кабарга — Боланнар семь. тауларда яши торган мөгезсез хайван …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 118казылдык — Борынгы дәверләрдә яшәгән яки үскән, хәзер җир кабыгының катламнарыннан казылып табылган (хайван яки үсемлек) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 119канал — 1. Елга, күл яки диңгезләрне үзара тоташтыру, су белән тәэмин итү, сугару һ. б. эшләр өчен казып ясалган тирән, киң чокыр, канау 2. Көпшә куышлыгы (мылтык көпшәсендә) 3. Кеше яки хайван организмындагы матдәләрне үткәрә торган юл …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 120каплан — Мәчесыманнар семь. кара таплар төшкән сары тиреле эре ерткыч хайван …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге